forbot

Aktobe Les, TOO

+7 (771) 783-99-75
  • Premium Business
  • Aktobe Les, TOO
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
 Vật liệi gỗ xẻ
Custom order | Only wholesale 
Wholesale: 0.01 KZT từ 90 m3
Nhóm:  Vật liệi gỗ xẻ
 Vật liệi gỗ xẻ
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
0.01 KZT
Wholesale: 0.01 KZT từ 10 c
Nhóm:  Vật liệi gỗ xẻ
Ván gỗ
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
1.01 KZT(1.01 EUR)
Wholesale: 1.01 KZT(1.01 USD) từ 15 c
Nhóm: Ván gỗ
Thanh dầm bằng gỗ
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
1.01 KZT(1.01 EUR)
Wholesale: 1.01 KZT(1.01 USD) từ 15 m3
Nhóm: Thanh dầm bằng gỗ
Gỗ các loại
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
1.01 KZT(1.01 EUR)
Wholesale: 1.01 KZT(1.01 USD) từ 15 c
Nhóm: Gỗ các loại
Ván gỗ
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
1.01 KZT(1.01 EUR)
Wholesale: 1.01 KZT(1.01 USD) từ 15 m3
Nhóm: Ván gỗ
Gỗ các loại
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
1.01 KZT(1.01 EUR)
Wholesale: 1.01 KZT(1.01 USD) từ 15 c
Nhóm: Gỗ các loại
Ván gỗ
Đang có sẵn 
1.01 KZT(1.01 EUR)
Nhóm: Ván gỗ
 Vật liệi gỗ xẻ
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
1.01 KZT(1.01 EUR)
Wholesale: 1.01 KZT(1.01 USD) từ 10 c
Nhóm:  Vật liệi gỗ xẻ
Thanh dầm bằng gỗ
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
1.01 KZT(1.01 EUR)
Wholesale: 1.01 KZT(1.01 USD) từ 15 m3
Nhóm: Thanh dầm bằng gỗ
Ván gỗ
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
1.01 KZT(1.01 EUR)
Wholesale: 1.01 KZT(1.01 USD) từ 15 c
Nhóm: Ván gỗ
 Vật liệi gỗ xẻ
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
1.01 KZT(1.01 EUR)
Wholesale: 1.01 KZT(1.01 USD) từ 15 m3
Nhóm:  Vật liệi gỗ xẻ
Liên hệ

Địa chỉ

Kazakhstan,  Aktjubinskaja oblast,  Aktobe,  030000,  st. s/k Energouchastok 168 №55

Thủ trưởng

Bajturin Azamat Zhumabekovich

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+7
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+7
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+7
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+7
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Chi nhánh
ТОО "Актобе Лес"
Kazakhstan, Aktjubinskaja oblast,  Hromtau
Địa chỉ:  ул. К.Оспанова, строение 7 А, трасса Самара-Шымкент
đthoại: +7(771) 7839975

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Aktobe Les, TOO. Tất cả thông tin về Aktobe Les, TOO tại Aktobe (Kazakhstan).