forbot
KZT
Danh mục hàng : Aktobe Les, TOO : ALL.BIZ: Kazakhstan
Premium Business
Reviews: 2
Aktobe Les, TOO
+7 (771) 783-99-75
  • Aktobe Les, TOO
  • Danh mục hàng

Danh mục hàng

 Vật liệi gỗ xẻ
Theo lệnh | Only wholesale 
Wholesale:
  • 0.01 KZT/m3  - từ 90 m3
Nhóm:  Vật liệi gỗ xẻ
 Vật liệi gỗ xẻ
Có sẵn 
Giá:
0.01 KZT
Nhóm:  Vật liệi gỗ xẻ
 Vật liệi gỗ xẻ
Có sẵn 
Giá:
1.01 KZT
Nhóm:  Vật liệi gỗ xẻ
Thanh dầm bằng gỗ
Có sẵn 
Giá:
1.01 KZT
Nhóm: Thanh dầm bằng gỗ
Ván gỗ
Có sẵn 
Giá:
1.01 KZT
Nhóm: Ván gỗ
Ván gỗ
Có sẵn 
Giá:
1.01 KZT
Nhóm: Ván gỗ
 Vật liệi gỗ xẻ
Có sẵn 
Giá:
1.01 KZT
Nhóm:  Vật liệi gỗ xẻ
Gỗ các loại
Có sẵn 
Giá:
1.01 KZT
Nhóm: Gỗ các loại
Thanh dầm bằng gỗ
Có sẵn 
Giá:
1.01 KZT
Nhóm: Thanh dầm bằng gỗ
Ván gỗ
Có sẵn 
Giá:
1.01 KZT
Nhóm: Ván gỗ
Gỗ các loại
Có sẵn 
Giá:
1.01 KZT
Nhóm: Gỗ các loại
Ván gỗ
Có sẵn 
Giá:
1.01 KZT
Nhóm: Ván gỗ
Ván gỗ
Có sẵn 
Giá:
1.01 KZT
Nhóm: Ván gỗ
Ván gỗ
Có sẵn 
Giá:
1.01 KZT
Nhóm: Ván gỗ
Ván gỗ
Có sẵn 
Giá:
1.01 KZT
Nhóm: Ván gỗ

Mô tả

Danh mục hàng Aktobe Les, TOO, Kazakhstan, - trang của doanh nghiệp. Thông tin liên hệ, các chi tiết của doanh nghiệp – địa chỉ, số điện thoại, số fax. hàng hóa và dịch vụ